حکمت

ای جان فرزند هزار حکمت آموختم
که از آن چهارصد حکمت انتخاب کردم
و از چهارصد ، هشت حکمت برگزیدم
که جامع جمیع کمالات است :
دو چیز را هیچوقت فراموش مکن
1) خدار را 2) مرگ را
دو چیز را همیشه فراموش کن
1) به کسی خوبی کردی 2) کسی به تو بدی کرد
و اما چهار حکمت دیگر
1) در مجلسی وارد شدی زبان نگه دار
2) در سفره ای حاضر شدی شکم نگه دار
3) در خانه ای وارد شدی چشم نگه دار
4) در نماز ایستاده ای دل نگه دار

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s